Érdekes előadások és élénk vita színesítette a New York-i Magyar Tudományos Társaság 2017. november 28-án, a főkonzulátuson rendezett ülését.

A dr. Kumin Ferenc főkonzul által felvezetett rendezvényen az előadók a média helyzetéről, jövőjéről valamint a sajtó, a digitális korban, azaz a 21. században játszott közvéleményformáló szerepéről tartottak előadást.

“The Media in the 21st (Digital) Century, and Wherein lies the Public Interest” című előadásokat Sárváry Miklós, a Columbia Business School professzora, valamint Ivancsics Bernát a Columbia Journalism School tanára tartotta.

Az első előadás a médiaipart érintő, a kilencvenes évek internetforradalma által generált gyors átrendeződésre fókuszált. Sárváry Miklós a helyzetet a sajtó egy évszázaddal korábbi átalakulásához hasonlította, amelyet a rádió feltalálása és elterjedése befolyásolt. Erre az analógiára támaszkodva vázolta fel a média jövőbeni helyzetét arra tekintettel, hogy a digitális forradalom várható kifulladásával, milyen intézmények dominálják majd a médiaipart, s ezek milyen hatással lesznek a társadalomra.

Ivancsics Bernát előadása a média 20. századi, egyesült államokbeli szabályozását állította a középpontba. Két történelmi „kereszteződést”, útelágazódást vázolt fel, amelyekben a döntéshozóknak, s a médiaszakembereknek a technikai fejlődés hatására, úgy mint a rádió, a digitális tévé, vagy az internet megjelenése, újra kellett értelmezniük a média, a közvélemény, valamint a médiaszolgáltatás fogalmát.