Erkölcsi bizonyítvány beszerzése Magyarországról

Az erkölcsi bizonyítványok beszerzésével kapcsolatosan az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.

Kérjük, töltse ki az alábbi kérőlap mindkét oldalát Adatlap, majd keresse fel lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseletet.

Az erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet a külképviseletenszemélyesen kell benyújtani. A konzul csak akkor mérlegelheti a kérelem postai úton történő elfogadását, ha a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz (pl. egészségi állapot, fogvatartás).

Amennyiben postán nyújtja be kérelmét, azt a külképviselet előtt ismertamerikai közjegyzővel (notary public) vagy a Magyarország tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével hitelesíttetnie kell (1) személyazonosságát - érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal a 3. sz. mellékletfelhasználásával -, valamint (2) az adatlapon lévő aláírását.

A kérelemmel együtt szíveskedjen egy saját névre megcímzett és ajánlott levélként felbélyegzett borítékot is küldeni. 

Az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének ideje általában 2-3 hónap.

4. Az erkölcsi bizonyítvány a kérelmezőre vonatkozó alábbi tények igazolását tartamazhatja majd:

- büntetlen előéletű
- nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt
- nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

Eljárási díjak
Személyes megjelenés esetén 69 USD (illeték 13 USD, konzuli közreműködési díj 56 USD)  
Postai úton benyújtás esetén 100 USD (illeték 13 USD, hivatalos személy aláírásának hitelesítése 31 USD, konzuli közreműködési díj 56 USD)