Dr. Kumin Ferenc nagykövet, főkonzul harmadik alkalommal hívta össze a Főkonzulátus illetékességi területén működő magyar szervezetek, egyházak képviselőit március 12-ére, New Yorkba, a Magyar Házba.

A III. Regionális Diaszpóra Értekezleten közel 20 Észak-Amerikai magyar szervezet több mint 40 képviselője jelent meg, valamint részt vett Szilágyi Péter helyettes államtitkár, Szemerkényi Réka nagykövet, Smith Lacey a The Hungary Initiatives Foundation igazgatója és Hámos László a Magyar Emberi Jogok Alapítványnak elnöke.

Kumin Ferenc bevezető, köszöntő beszéde után Szilágyi Péter tájékoztatta az értekezlet részvevőit az Államtitkárság működéséről és a diaszpórát érintő programjairól, kezdeményezéseiről és jövőbeni elképzeléseikről. Az esemény második felében a helyi magyarok képviselői feltették kérdéseiket, megfogalmazták javaslataikat.