Közjegyzői tevékenység és hitelesítés

Amennyiben az USA-ban tartózkodó személynek Magyarországon felhasználásra kerülő okiraton kell az aláírását igazoltatnia, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre (hitelesítésen az aláírás megtörténtének közvetlen igazolását, felülhitelesítésen az aláírást közvetlenül igazoló személy aláírása, pecsétje valódiságának tanúsítását értjük):

1. Az aláírás hitelesítése az USA-ban működő magyar képviseletek által (Magyar képviseletek: a magyar nagykövetség, főkonzulátusok, egyes tiszteletbeli konzulátusok) 
Bármely magyar vagy külföldi állampolgár személyesen felkeresheti bármelyik magyar hivatásos képviseletet, valamint egyes tiszteletbeli konzulokat az aláírásának hitelesítése céljából. Az elkészült hitelesítést a következő ügyfélfogadási napon lehet átvenni, vagy ajánlott küldeményként (certified mail) kérheti postázását amerikai címre. 

Figyelem! Azt, hogy mely tiszteletbeli konzul jogosult konzuli tanúsítvány kiállítására (pl.: aláírás vagy másolat hitelesítése) kérjük ellenőrizze az alábbi weboldalon:  http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/kovetsegek-konzulatusok

A hitelesítés feltétele, a személyesen történő aláírás mellett, az aláíró személyazonosságát igazoló érvényes fényképes igazolvány - útlevél, személyazonossági igazolvány, jogosítvány, tartózkodási engedély - bemutatása, valamint a hitelesítés díjának (32 USD hitelesített aláírásonként - 100 usd bankjegyet nem áll módunkban elfogadni) befizetése készpénzben vagy pénzes utalványon (money order).

2. Az aláírás hitelesítése amerikai közjegyző (notary public) által / a notary public felülhitelesítése a magyar képviselet által. 
Abban az esetben, ha az aláíró tartózkodási helye távol van a magyar képviselettől és kérelmét postán szeretné benyújani, a 3. számú mellékletcsatolásával tudja személyazonosságát igazolni. Lehetőség van arra, hogy felkeressen egy, a közelében működő olyan amerikai közjegyzőt (notary public), akinek az aláírás- és pecsétmintájával a magyar képviselet rendelkezik. Arról, hogy van-e egyáltalán és hol található ilyen notary public a hitelesítést kérő közelében, azon magyar képviselettől kell tájékoztatást kérni, amelynek konzuli kerületébe a tartózkodási hely állama, megyéje tartozik. Ha az állam, megye két (hivatásos és tiszteletbeli) magyar képviselet konzuli kerületébe is tartozik, bármelyikük eljárhat a felülhitelesítés ügyében. A notary public-kal hitelesíttetni kell az aláírást, majd az amerikai közjegyző által lepecsételt és aláírt okiratot felülhitelesítésre meg kell küldeni annak a magyar képviseletnek, amelynek konzuli kerületébe az állam, megye tartozik. Az okirathoz mellékelni kell tehát:
- a felülhitelesítés díját (26 usd felülhitelesített notary public pecsétenként) pénzes utalványon (money order) Embassy of Hungary névre kiállítva, 
felbélyegzett válaszborítékot,
- 3.számú mellékletet.

A felülhitelesített okiratot a felülhitelesítést kérőnek küldjük vissza.

Amennyiben az Ön által választott közjegyző nem szerepel a fentebb található általunk megadott közjegyzői listán, új közjegyzők részére a listára való felvételhez kattintson ide. Amennyiben olyan közjegyzőhöz fordul, aki nem szerepel a Nagykövetség konzuli hivatala által elfogadott listán, úgy kérjük, hogy a 3. számú melléklettel együtt a közjegyző működési engedélyének fénymásolatát is küldje meg (commission certificate issued by the State Department).

Figyelem! A listán található közjegyzőkkel nagykövetségünknek semmilyen különleges, kivételességi megállapodása, szerződése nincs! A lista csupán arról ad tájékoztatást, hogy az azon szereplő közjegyzők már legalább egyszer hitelesítettek magyar nyelven kiállított, vagy a magyar nagykövetség által kért iratokon aláírást, személyazonosságot.

3. Aláírás hitelesítése amerikai közjegyző (notary public) által, felülhitelesítése a Secretary of State (lásd még: Secretary of State államonként) által kiállított "apostille-jal" 
Abban az esetben, ha az aláíró közelében sem magyar képviselet, sem a magyar képviseletnél aláírás- és pecsétmintával rendelkező notary public nem működik, az 1. és 2. pont nem alkalmazható. Ilyen esetben az aláírást bármely notary public-kal hitelesíttetni lehet, majd a hitelesített okiratot az amerikai közjegyző működési helye szerinti állam Secretary of State-jével kell "apostille-jal" felülhitelesíttetni. Az "apostille"-jal felülhitelesített okirat - egy nemzetközi megállapodás alapján - Magyarországon ugyanolyan bizonyító erővel bír, mint az 1. és 2. pontban írtaknak megfelelően hitelesített, felülhitelesített okirat, további felülhitelesítésére nincs szükség.

Letölthető formanyomtatványok:

Datasheet of notary public

Személyazonosítás igazolása