Küzúti közlekedési szabályok változása Magyarországon

TÁJÉKOZTATÓ

A közúti járművek visszatartásának alkalmazhatóságáról 2011. július 1-ei hatállyal

ˇ a megengedett legnagyobb sebességre ("gyorshajtás"),

ˇ a biztonsági öv használatára,

ˇ a továbbhaladás tilalmára ("tilos jelzésen történő áthaladás"), és

ˇ a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára ("ittas vezetés")

vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők. E jogsértések esetén, amennyiben az elkövető személye a helyszínen megállapítást nyer, a hatóság eljáró tagja a helyszíni ellenőrzés alkalmával - határozathozatal nélkül, 10 000 forinttól 300 000 forintig terjedő - bírságot szabhat ki.

A kiszabott bírság, illetőleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig a járművet - külön határozat nélkül - vissza lehet tartani. A jármű vezetőjét az eljáró hatóság tagja magyar, angol, német vagy orosz nyelven írásban tájékoztatja a kiszabott bírságról, a jármű részére kijelölt várakozási helyről, valamint annak megközelítési útvonaláról, továbbá az eljárás lefolytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről.

A jármű visszatartásának elrendelésével egyidejűleg a jármű forgalmi engedélyét - az átvételt igazoló elismervény kiállítása és a járművezető részére történő átadása mellett - a visszatartás időtartamára a hatóságnak át kell adni. A külföldi hatóság által kiadott forgalmi engedélyt - ha azt a jogosult a visszatartás időtartamának lejáratát követő három napon belül nem veszi át - az eljáró hatóság az engedélyt kiállító hatóságnak küldi meg.

Amennyiben a közúti ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a jármű vezetőjének, vagy üzemben tartójának közigazgatási bírság tartozása áll fenn, úgy abban az esetben az ellenőrzést végző hatóság intézkedik a jármű visszatartására.