Külföldiek házasságkötése Magyarországon

Amennyiben Magyarországon kíván házasságot kötni javasoljuk, hogy magyar jövendőbelije a lakóhelye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban kérjen tájékoztatást a házasságkötés rendjéről, feltételeiről. Az anyakönyvi hivatalok általában elfogadják a családi állapot igazolására szolgáló nyilatkozatot, születési anyakönyvi kivonatot és/vagy házassági engedélyt. (Ezen okmányok beszerezhetők az USA budapesti nagykövetségén keresztül.)

Az anyakönyvvezetőknek legtöbbször be kell mutatni az eredeti születési anyakönyvi kivonatot, a korábbi válásokat kimondó bírói végzést, minden, a házasságkötéssel kapcsolatos iratot. A Magyarországon kötött házasságokat általában az USA minden államában elismerik. Javasoljuk, hogy az egyházi esküvő előtt kerüljön sor a polgári házasságkötésre, mert a magyar törvények értelmében csak az államilag anyakönyvezett házasságok érvényesek a Magyar Köztársaságban. A házasulandó feleknek legalább folyamatosan 30 napot Magyarországon kell tölteniük az esküvő előtt. A 30 napos folyamatos tartózkodás egyaránt minden külföldire vonatkozik. Ez alól csak az esküvő helye szerint illetékes polgármesteri hivatal jegyzője adhat felmentést.

További információk a www.magyarorszag.hu honlapon találhatóak.