2018. május 17-én ünnepélyes állampolgársági eskütételre került sor a New York-i Főkonzulátuson.

Az eskütevők dr. Kumin Ferenc nagykövet, főkonzultól vehették át a honosítási okiratukat. Kumin Ferenc főkonzul ünnepi beszédében kitért arra, hogy mindig öröm látni a nemzet bővülését és a  magyar állampolgárok közössége egy olyan közösség, amelybe megfelelő szabályrendszer alapján véghezvitt eljárás során állampolgárságot kapott emberek tartoznak és amely közösség ezért tudott máig is megmaradni.

A tizenhárom fő honosított az eskütételt követően útlevélkérelmet adhatott be a konzulátuson.