MAGYARORSZÁGON BEJELENTETT LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYARORSZÁGON BEJELENTETT LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐK KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

 A Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok főszabály szerint a magyarországi lakcímük szerinti szavazókörben szavazhatnak.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, a lakóhelyük szerinti névjegyzékben szereplő választópolgároknak, amennyiben a szavazás napján, külföldön tartózkodnak, ahhoz hogy külföldön szavazhassanak, kérniük kell a tartózkodási helyük szerinti külképviseleti névjegyzékbe vételt.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet, amelyben a külföldön tartózkodó választópolgár kérelmezi, hogy a tartózkodási helye szerinti külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) szavazhasson, a magyarországi lakóhely szerinti jegyzőhöz kell benyújtani.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgároknak minden választást megelőzően kérelmezniük kell a külképviseleti névjegyzékbe vételt, amennyiben a szavazás napján, külföldön tartózkodnak és ott kívánnak szavazni.

A kérelmet a választás kitűzését követően lehet benyújtani, és annak legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon meg kell érkeznie a lakóhely szerint illetékes jegyzőhöz. Kérjük, figyeljék a határidőre vonatkozó tájékoztatókat!

A külképviseleti névjegyzékbe vételre vonatkozó kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy elektronikusan a  valasztas.hu felületen keresztül.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár személyi adatain kívül annak a külképviseletnek (nagykövetségnek, főkonzulátusnak) a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja, valamint a kérelmező értesítési címét, ha a döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére, illetve nem magyarországi lakcímére kéri.

 

A korábban, a 2014. évi magyar országgyűlési választást és/vagy a 2016. évi országos népszavazást megelőzően benyújtott külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem a 2018. évi választásra nem érvényes.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, külföldön szavazni kívánó, választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein, személyesen szavazhatnak, levélben nem.

A külképviseleti szavazás időpontja főszabály szerint a magyarországi szavazás napja. Az amerikai kontinensen mindazonáltal a szavazás egy nappal korábban, azaz 2018. április 7-én kerül megrendezésre, ennek értelmében a New York-i Főkonzulátus is 2018. április 7-én, reggel 6 és este 7 óra (6:00-19:00) között várja a tisztelt szavazókat.

 

Letölthető tartalmak:

- VÁLASZTÁSI REGISZTRÁCIÓ - GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

- Rövid tájékoztató

- A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatója magyarországi lakcímmel rendelkezőknek